Nasze obiekty


  

 

 

Konkurs Plastyki Nieprofesjonalnej - Rudzka Jesień
22 września 2011

W dalszej części wiadomości przedstawiamy regulamin Konkursu Plastycznego Rudzka Jesień. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

 1. CELE  KONKURSU:
 • pobudzanie aktywności twórczej plastyków nieprofesjonalnych;
 •  stworzenie twórcom warunków i możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego w klimacie życzliwego zainteresowania ich twórczością;
 • umożliwienie wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami z różnych środowisk i miejscowości, celem doskonalenia ich warsztatu artystycznego;
 • promowanie twórczości nieprofesjonalnej przez zorganizowanie  wystawy pokonkursowej;
 • propagowanie treści regionalnych, ukazywanie piękna Rudy Śląskiej, Ziemi Śląskiej i dokumentowanie życia mieszkańców;
 • pozyskiwanie do muzealnych zbiorów dzieł o szczególnych walorach artystycznych i poznawczych.
 1. ORGANIZATORZY KONKURSU:
 • Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej,
 • Towarzystwo Przyjaciół Rudy Śląskiej
 1. REGULAMIN:
 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla twórców nieprofesjonalnych (pełnoletnich), którzy nie są absolwentami liceów plastycznych, akademii sztuk pięknych oraz innych szkół wyższych,
  jeżeli w ramach studiów mieli zajęcia z plastyki.
 1. Tegoroczny konkurs obejmuje prace z zakresu: malarstwa i grafiki
     3.  Tematyka prac: dowolna
 
     4.   Warunki konkursu:
 • dopuszcza się zgłoszenie przez jednego uczestnika do 3 prac w każdej z dziedzin twórczości, objętej Konkursem;
 • na Konkurs należy dostarczyć prace, które nigdy wcześniej nie były nagradzane w innych konkursach i nie brały udziału we wcześniejszych edycjach RJ, zgłoszenie takiej pracy dyskwalifikuje autora;
 • prace muszą być przygotowane do eksponowania, posiadać odpowiednie obramowania oraz uchwyty do zawieszenia;
 • prace muszą być podpisane na odwrocie, oprócz imienia i nazwiska autora należy podać dokładny adres oraz wymiary i technikę wykonania dzieła;
 • twórca może ubiegać się o nagrodę za poszczególne dzieło lub zestaw prac w każdej z dziedzin, objętej Konkursem;
 • jedną z form wyróżnienia jest prezentacja pracy na wystawie pokonkursowej;
 • oceny prac, a także decyzję o ilości prezentowanych dzieł na wystawie pokonkursowej, czy o zamieszczeniu ich reprodukcji w katalogu wystawy podejmuje Sąd Konkursowy, powołany przez organizatorów;
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo pierwszeństwa do zakupu prac  konkursowych. W pierwszej kolejności – do zbiorów Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej;
 • prace należy składać osobiście (ze względu na ich bezpieczeństwo) w terminie do 9 października 2011 roku w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej 1, przy
  ul. Wolności 26 (tel. 248-44-57; 243-50-40; 340-71-60), w dniach:  poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach:8.00-16.00, środa: 8.00 - 18.00 i niedziela: 13.00 – 18.00.
 • posiedzenie Sądu Konkursowego odbędzie się w drugiej połowie października 2011 roku;
 • na rozstrzygnięcie Konkursu i uroczysty finał, połączony z otwarciem wystawy pokonkursowej w dniu 10 listopada 2011 roku, każdy z uczestników otrzyma zaproszenie;
 • autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia
 • wyniki Konkursu zostaną przekazane do prasy, radia i telewizji;
 • uczestnicy Konkursu zobowiązani są do odebrania prac od dnia 28  grudnia 2011 roku do dnia 21 stycznia 2011 roku. Po upływie tego terminu – prace nieodebrane przechodzą na własność organizatora;
 • udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne  publikowanie i reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
 
 
                         Muzeum Miejskie
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

 


powrót do aktualności »

Aktualności


Szukaj na naszej stronie

 
  

Sonda

Która z podanych niżej imprez podobała Ci się najbardziej?

Rudzki Półmaraton Industrialny
Dzień Dziecka
Nocny Rajd Rowerowy
Hawaii Party
Mistrzostwa w Narciarstwie
Silesian Football Night
Bieg Mikołajów

 

Wybrane zdjęcie