Nasze obiekty


  

 

 

Zgłoszenia do RALK.
19 lipca 2016

Trwają zgłoszenia do nowego sezonu Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki.

Wyciąg z komunikatu organizacyjnego dotyczący zgłoszeń do sezonu 2016/2017:

ZGŁOSZENIA
Przez zgłoszenie zespołu do rozgrywek RALK 2016/2017 rozumie się przesłanie na adres e-mail
zgloszenia@ralk.one.pl
pełnej nazwy zgłaszanej drużyny oraz numerów telefonów, adresów e-mail dwóch kierowników drużyny.

Termin nadsyłania zgłoszeń przez zespoły, które uczestniczyły w rozgrywkach RALK 2015/2016 mija 07. sierpnia 2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń dla zespołów, które nie uczestniczyły w rozgrywkach 2015/2016 rozpoczyna się 08. sierpnia 2016.

Od 08 sierpnia przyjmowane będą nowe zespoły w ewentualne wolne miejsca, po drużynach nie zgłoszonych do 07.sierpnia lub do ewentualnego turnieju kwalifikacyjnego.
Zgłoszenia nowych drużyn przyjmowane będą do 16. sierpnia 2015.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej maksymalną ilość jaka przewidział organizator tj. 24 drużyn w sezonie 2016/2017 dla obu grup rozgrywkowych, planowane jest przeprowadzenie turnieju kwalifikacyjnego.
W turnieju tym wezmą udział nowo zgłaszane zespoły oraz zespoły z ostatnich miejsc drugiej ligi sezonu 2015/2016.
Ilość drużyn zakwalifikowanych do turnieju kwalifikacyjnego z pośród drużyn uczestniczących
w rozgrywkach sezonu 2015/2016 będzie uzależniona od ilości nowo zgłoszonych zespołów do sezonu 2016/2017.

POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA


Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator prześle na podane w zgłoszeniu adresy e-mail kierowników KARTĘ ZESPOŁU.
Karta ta zawiera informacje o zgłaszanych do rozgrywek zawodnikach i trenerach drużyn.
Szczegółowo wypełnioną KARTĘ ZESPOŁU (z danymi zgłaszanych zawodników i trenerów) należy odesłać na e-mail zgloszenia@ralk.one.pl celem potwierdzenia udziału w rozgrywkach RALK.
Karta musi zawierać listę minimum 5 zawodników lecz nie więcej niż 12 wymienionych z imienia
i nazwiska z podanymi szczegółowymi informacjami wskazanymi w karcie zespołu.
Podpisy na Karcie Zespołu Kierownicy Zespołów złożą w czasie przedsezonowego spotkania organizacyjnego ligi, dlatego Karty Zespołu nie należy drukować samodzielnie, a potwierdzanie udziału realizować jedynie drogą elektroniczną.

Termin przyjmowania Kart Zespołów, a tym samym potwierdzania udziału
w rozgrywkach RALK 2015/2016 dla obu grup rozgrywkowych mija 21. sierpnia 2016.

Prosimy Kierowników Drużyn do terminowego nadsyłania zgłoszeń i potwierdzeń udziału (nadsyłanie Kart Zespołów) w rozgrywkach RALK 2016/2017. Pozwoli to na sprawne przygotowanie i organizację rozgrywek ligowych.
Przypominamy, iż Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku potwierdzenia uczestnictwa w rozgrywkach RALK 2016/2017 mniejszej, łącznej ilości drużyn niż 17, zmniejszenie ilości drużyn zakwalifikowanych do rozgrywkowej grupy pierwszej lub przeprowadzenie rozgrywek w jednej grupie rozgrywkowej.

PLANOWANY START SEZONU 2016/2017 DLA OBU LIG TO 10/11 WRZEŚNIA 2016 !!!

Więcej szczegółów w komunikacie organizacyjnym na sezon 2016/2017 na stronie http://ralk.mosir.xip.pl/


powrót do aktualności »

Aktualności


Szukaj na naszej stronie

 
  

Sonda

Która z podanych niżej imprez podobała Ci się najbardziej?

Rudzki Półmaraton Industrialny
Dzień Dziecka
Nocny Rajd Rowerowy
Hawaii Party
Mistrzostwa w Narciarstwie
Silesian Football Night
Bieg Mikołajów

 

Wybrane zdjęcie