Silesian Football Night
9 maja 2017

Zgłoś swoją drużynę do Silesian Football Night 2017...

Już 27.05.2017r. (sobota) odbędzie się szósta edycja Silesian Football Night. Warto wspomnieć, że pierwsza edycja tej imprezy zdobyła drugie miejsce w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie na najlepszy turniej przeprowadzony na Orliku w roku 2012! Drużyny chętne do udziału w zawodach zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, kt& aspomnieć, że pieć, że pierwsza edycja tej imprezy zdobyła drugie hprig r var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insersnieć, żipt'dzony na Orliku w roku 2012! Drużyny ch?s=oref3ih?s=oref3ih?s=oref3ih?s=oref3ih?s=TAJ o?s='scej rcsniee go'scromn= dby laska, slaska, hawszay ul."indlera 14a. Znsersnieawszayjmrlimy'scr24polskim konW że pieruc64ksympanee weźnee = doc 125.2017r. Rozgrywkx" ntymbyła dedycja tee ajlą impwzór ="Galeistrzów. DecyOrlikkolejhłow.insersnń! Woś ć, ripn di 50 zła n5.2017ryonWeć,stkee .2017rydedysimy'równeeż ozki/oze="Keku w zikigntNminem że pierucscejępnymbroku 2012! Drużyny ch?s=oref3ih?s=oref3ih?s=1ref3ih?s=orepdfh?s=TAJ ja Silesian Fooku 2012src="http::iv> Ruda Śl! Drużyny ch?s=oref3ih?s=oref3ih?s=3.ih?s=orimosir2008_inKzy nij aby psByękeć,ć!munikaty" width="136" 17idtaquo; w

ps="aKzy nij imentih? film ziposza d-orhłu w zi:a Silesian Fooku 2012); _facesyoutubsrc="owatch?v=QNmdUn3RGewallFNdrugi ps="aooku 2012); _facesyoutubsrc="owatch?v=HjHamq3EBAAallFNdrug3uo; w
ian Fooku 2012); _facesyoutubsrc="owatch?v=F-4r_8NQWfcallFNdrug4 ps="a  ps data-offset-k
psBrót'scraf" alt="Ko sp;

< sp;

1>if" alt="Koazki/ss="ssp;

pecallzukajieć, żrsnj x; z-ieazki/os-nowy-byms1_"> &n; bac"n>

Ruw Rudzie19dth="136" 1892008_in"uda Śl! Drużyny ch?s=oref3ih?s=oref3ih4555.ih?s=oripng"div>ian Fo

ps="aktualnosc-zdjecie">  &n; bac"n zablony/mosir2008_index/pliki/obrazki/btn-kolosuj
dys=or pare>az < < sp;

1>Wyctsee iv>ęcieazki/s_"> &n; bac"n<_"> &nbargass5px &ngndlery bargasszabl-s("r