Basen Kryty Kochłowice

ul. Oświęcimska 90 (przy nowej szkole), 41-707 Ruda Śląska

Godziny otwarcia:

Godziny funkcjonowania obiektu:

Poniedziałek - Piątek 6:00 - 21:00
Sobota, Niedziela 8:00 - 18:00

 

- 30.05 (czwartek) - Nieczynny

Telefon: 032 243 88 87

Basen Kryty Kochłowice Basen Kryty Kochłowice Basen Kryty Kochłowice Basen Kryty Kochłowice Basen Kryty Kochłowice

Opis obiektu

Basen wybudowany w 2002 r. jest obiektem MOSiR Ruda Śląska o przeznaczeniu sportowo – rekreacyjnym. Na naszym basenie jest zastosowana najnowsza technologia, która wykorzystuje obieg powierzchniowo–denny, filtrację wgłębną na złożach żwirowo-kwarcowych z hydroantracytem. Parametry chemiczne wody (chlor, pH, Redox oraz koagulant) są kontrolowane poprzez komputerowy system kontroli jakości wody.

Jako pierwszy na Śląsku basen ten został wyposażony w urządzenie wspomagające dezynfekcję wody o nazwie ANTI BIO. Urządzenie to wykorzystuje jednocześnie emisję pola elektromagnetycznego oraz rozciągnięte częstotliwości dźwiękowe. Dzięki temu utrzymywanie wody basenowej na odpowiednim poziomie czystości bakteriologicznej staje się łatwiejsze i pewne. Efekt działania tego systemu to także bardziej miękka i przyjemniejsza woda w basenie.

W roku 2013 został przeprowadzony remont w ramach usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. W toku prac została wypoziomowana plaża basenu przez co przywrócony został pierwotny przelew basenu. Usprawniono system odbioru wody z posadzek w pomieszczeniach natrysków. Prace zostały zakończone w roku 2014.

Wymiary basenu

  • szerokość 12,5 m
  • długość 25 m
  • głębokość 200 cm / 130 cm
  • ilość torów – 5
  • maksymalna ilość pływających - 50 osób

Współpraca

Na tym obiekcie współpracujemy z:

 

Badania wody

Cennik

Bilet normalny

18,00 zł

Bilet normalny od poniedziałku do piątku do godz. 16.00

13,00 zł

Bilet ulgowy (dzieci powyżej 3r.ż., student do 25lat, emeryt 60+, rencista, osoba niepełnosprawna, członkowie WOPR)

13,00 zł

Karta Dużej Rodziny

30% od cen biletów

Bilet rodzinny 2+1 lub 1+2 od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 oraz w weekendy

40,00zł + 6zł za kolejne dziecko

Rudzka Karta Seniora 60+

12,00 zł

Pieluchomajtki obowiązkowo dla dzieci poniżej 3 lat

8,00 zł

Rudzka Karta Seniora 60+

12,00 zł

Dzieci do lat 3 (obowiązkowo pieluchomajtki)

bezpłatnie

Udostępnienie basenu dla rudzkich szkół od poniedziałku do piątku do godz. 16:00 (od poniedziałku do piątku do godziny 16.00)

20,00 zł / h *1

Udostępnienie basenu rudzkim stowarzyszeniom i klubom sportowym Udostępnienie basenu rudzkim stowarzyszeniom i klubom sportowym w celu prowadzenia
szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

20,00 zł / godz./tor *1

Karnet normalny 10 wejść (10 godzin) z instruktorem

160,00 zł

Karnet ulgowy 10 wejść

100,00 zł

Bilet instruktorski prowadzenie nauki pływania/zajęć z instruktorem dla 4 osób - dodatkowo należy wykupić bilety dla uczestników

60,00 zł

Utrata lub uszkodzenie kluczyka/paska z czipem

100,00 zł

Bilet dla grup zorganizowanych w okresie wakacji i ferii - od15 osób

8,00 zł/osobę

Udostępnienie całego basenu Od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 oraz w weekendy

900 zł/godz.

Udostępnienie całego basenu dla grup zorganizowanych Od poniedziałku do piątku do godz. 16:00

275,00 zł/godz.

Udostępnienie 1 toru od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 oraz w weekendy

180,00 zł

Udostępnienie 1 toru dla grup zorganizowanych od poniedziałku do piątku do godz. 16.00

55,00 zł

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży do godz. 16:00 dla dzieci i młodzieży szkolnej od poniedziałku do piątku do godz. 16:00 oraz w okresie wakacji i ferii codziennie do godz 16:00

2,00 zł

Karnet OPEN *2

200,00 zł

*1 - ograniczenie godzinowe nie dotyczy sekcji pływackich rudzkich stowarzyszeń i klubów sportowych

*2 - upoważnia do wstępu na baseny, lodowisko, korty oraz do wypożyzenia rolek, łyżew oraz sprzętu do tenisa.

200,00 zł