Sport szkolny

Wspieramy sportowe współzawodnictwo szkół

W obiektach MOSiR w Rudzie Śląskiej odbywają się zawody dla dzieci i młodzieży szczebla dzielnicowego, miejskiego, rejonowego i wojewódzkiego, organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. MOSiR sprawuje funkcję koordynatora wydarzeń.

 

STRONA ŚLĄSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO:

http://www.slaskiszs.com.pl/

 

UWAGA!

Wszystkie informacje dotyczące finałów wojewódzkich http://www.slaskiszs.com.pl - NOWY ADRES STRONY WWW

 • Na wszystkie zawody powyżej szczebla regionalnego (zawody rejonowe, finały i półfinały wojewódzkie) należy dostarczyć wypełniony dokument, który zamieszczamy ponizej:

  Wypełnione pismo wraz z podpisem i pieczątką dyrektora szkoły nalezy dostarczyć organizatorowi zawodów.

 • Wszystkie szkoły zamierzające wziąć udział w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy proszone są o zarejestrowanie się w systemie rejestracji szkół: INSTRUKCJA ZAPISU SZKOŁY !

 • Od szczebla zawodów rejonowych obowiązuje zapis na dane zawody w systemie elektronicznym !

 • Każda szkoła biorąca udział w naszym systemie rozgrywek SZS musi się zarejestrować w systemie elektronicznym /SRS


DANE DO FAKTURY

Zasady przyznawania punktów

 • I miejsce - 20 pkt
 • II mijesce - 17 pkt
 • III miejsce - 15 pkt
 • IV miejsce - 13 pkt,
 • V m, ... - 12 pkt
 • XVI m oraz dalsze - 1 pkt

Druki do pobrania

Archiwum