Basen Kryty Nowy Bytom

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 6:00 - 22:00
Sobota - 6:00 - 18:00
Niedziela - 8:00 - 18:00
Prosimi o zapoznanie się z harmonogramem rezerwacji.

UWAGA!!!
30 i 31 maja, 1,2,8,9 oraz od 15 czerwca do 8 września basen będzie nieczynny.
Od 3 do 7 oraz od 10 do 14 czerwca basen czynny od 12:00 do 20:00

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą basenu leniego przy ul. Ratowników 2.
Rozpoczynamy sezon już 8 i 9 czerwca.

 

Telefon: 032 242 07 77

Basen Kryty Nowy Bytom

Opis obiektu

Do tej pory na obiekcie przeprowadzono modernizacje między innymi:

  • dachu nad halą basenową
  • instalacji elektrycznej
  • "plaży" basenowej w celu dostosowania do aktualnych standardów bezpieczeństwa
  • stacji uzdatniania wody w tym modernizację niecki
  • węzła sanitarnego, natrysków oraz szatni
  • elewacji oraz holu wejściowego
  • zainstalowano 40 KW instalację fotowoltaiczną

Rezultatem tych działań jest zauważalna poprawa jakości wody basenowej. Basen jest wyposażony w automatyczną stację uzdatniania wody, która odpowiada za bieżącą kontrolę podstawowych parametrów wody (zawartość chloru w wodzie, wskaźnik pH, potencjał redox).

Wymiary basenu

  • 25m x 12,5m;
  • głębokość - 0.9m - 3m
  • 30 metrowa zjeżdżalnia wodna

Dodatkowe uwagi

Zapraszamy na nasze pozostałe obiekty:

Współpraca

 

badania wody

Informacja o stanie jakości wody w pływalni:
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016): 
woda w basenie oraz cyrkulacji nadaje się do kąpieli i spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia
Raport z badań: 76231_LB_2023 z dnia 29.11.2023r.

Cennik

Bilet normalny

16,00 zł

Bilet normalny ranny od poniedziałku do piątku do godz. 16:00

11,00 zł

Bilet ulgowy student 25 lat, emeryt 60+, rencista, osoba z niepełnosprawnością, członkowie WOPR, dzieci powyżej 3 roku życia

11,00 zł

Bilet rodzinny (2+1 lub1+2) od poniedziałku do piątku po godzinie 16:00 oraz w weekendy

34,00 zł + 6 zł za kolejne dziecko

Karta Dużej Rodziny

30% zniżki

Rudzka Karta Seniora 60+

10,00 zł

Osoba z niepełnosprawnością dziecko lub opiekun osoby z niepełnosprawnością

10 zł

Dzieci do lat 3 (obowiązkowo pieluchomajtki)

bezpłatnie

Karnet normalny (10 wejść)

140,00 zł

Karnet ulgowy (10 wejść)

90,00 zł

Karnet OPEN miesięczny, imienny, ważny z dowodem tożsamości. Upoważnia do nielimitowanego wstępu na baseny MOSiR, lodowisko i korty.

200,00 zł

Bilet instruktorski

60,00 zł

Udostępnienie całego basenu Od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 oraz w weekendy

800 zł/godz.

Udostępnienie całego basenu dla grup zorganizowanych Od poniedziałku do piątku do godz. 16:00

275,00 zł/godz.

Udostępnienie 1 toru po godz. 16:00 oraz w weekendy

160,00 zł

Udostępnienie 1 toru dla grup zorganizowanych od poniedziałku do piątku do godz. 16.00

55,00 zł

Wypożyczenie czepka

5,00 zł

Pieluchomajtki

8,00 zł/szt.

Utrata lub uszkodzenie paska z czipem

100,00 zł

Bilet dla grup zorganizowanych w okresie wakacji i ferii powyżej 15 osób

8,00 zł

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży szkolnej od poniedziałku do piątku do godz. 16:00 w okresie wakacji i ferii codziennie do 16:00

8,00 zł

Bilet WOPR szkolny

8,00 zł

Udostępnienie basenu rudzkim stowarzyszeniom i klubom sportowym w celu prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

20 zł/h za tor

Udostępnienie basenu dla rudzkich szkół od poniedziałku do piątku do godz. 16:00

20 zł/h za tor