Basen Kryty Nowy Bytom

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

Godziny otwarcia:


Poniedziałek - Piątek 6:00 - 22:00
Sobota - 6:00 - 18:00
Niedziela - 8:00 - 18:00
Prosimi o zapoznanie się z harmonogramem rezerwacji.

 • 24,25,26,31 grudzień - Nieczynne

 • 1,6.01.2024 - Nieczynne

Telefon: 032 242 07 77

Basen Kryty Nowy Bytom

Opis obiektu

Do tej pory na obiekcie przeprowadzono modernizacje między innymi:

 • dachu nad halą basenową
 • instalacji elektrycznej
 • "plaży" basenowej w celu dostosowania do aktualnych standardów bezpieczeństwa
 • stacji uzdatniania wody w tym modernizację niecki
 • węzła sanitarnego, natrysków oraz szatni
 • elewacji oraz holu wejściowego
 • zainstalowano 40 KW instalację fotowoltaiczną

Rezultatem tych działań jest zauważalna poprawa jakości wody basenowej. Basen jest wyposażony w automatyczną stację uzdatniania wody, która odpowiada za bieżącą kontrolę podstawowych parametrów wody (zawartość chloru w wodzie, wskaźnik pH, potencjał redox).

Wymiary basenu

 • 25m x 12,5m;
 • głębokość - 0.9m - 3m
 • 30 metrowa zjeżdżalnia wodna

Dodatkowe uwagi

Zapraszamy na nasze pozostałe obiekty:

Współpraca

 

badania wody

Informacja o stanie jakości wody w pływalni:
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016): 
woda w basenie oraz cyrkulacji nadaje się do kąpieli i spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia
Raport z badań: 76231_LB_2023 z dnia 29.11.2023r.

Cennik

Bilet normalny

12,00 zł

Bilet szkolny

7,00 zł

Bilet ulgowy student 25 lat, emeryt 60+, rencista, osoba niepełnosprawna, członkowie WOPR

8,00 zł

Rudzka Karta Rodzina 3+

50% od cen biletów

Rudzka Karta Seniora 60+

7,00 zł

Dzieci do lat 3 (obowiązkowo pieluchomajtki)

bezpłatnie

Gimnastyka korekcyjna indywidualna

35,00 zł

Karnet normalny 10 wejść

90,00 zł

Karnet ulgowy

72,00 zł

Karnet szkolny

60,00 zł

Bilet instruktorski

35,00 zł

Udostępnienie całego basenu sportowego Od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 oraz w weekendy

300 zł/godz.

Udostępnienie całego basenu sportowego dla grup zorganizowanych Od poniedziałku do piątku do godz. 16:00

225,00 zł/godz.

Udostępnienie połowy basenu dla grup zorganizowanych Od poniedziałku do piątku do godz. 16:00

150,00 zł/godz.

Udostępnienie połowy basenu Od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 oraz w weekendy

150,00 zł/godz.

Udostępnienie 1 toru po godz. 16:00 oraz w weekendy

120,00 zł

Udostępnienie 1 toru dla grup zorganizowanych od poniedziałku do piątku do godz. 16.00

45,00 zł

Wypożyczenie czepka dla szkół

2,00 zł

Wypożyczenie czepka godz. ogólnodostępne

3,00 zł

Pieluchomajtki

5,00 zł/szt.

Utrata lub uszkodzenie paska z czipem

100,00 zł

Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń aqua fitness

35,00 zł

Bilet dla grup zorganizowanych w okresie wakacji i ferii powyżej 15 osób

5,00 zł

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży szkolnej od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 w okresie wakacji i ferii codziennie od 16:00

5,00 zł

Bilet WOPR szkolny

4,00 zł

Udostępnienie basenu rudzkim stowarzyszeniom i klubom sportowym w celu prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do godz. 19:00

15 zł/h za tor; 85 zł/h za cały basen